Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ)

Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) is er voor iedereen die een woning huurt van woningstichting Sint Antonius van Padua. Als onafhankelijke partij komt HBNZ op voor de belangen van huurders, treedt zij op namens huurders en adviseert zij de woningstichting.  

Lees meer over HBNZ

Nieuws

30 januari 2023

Padua en HBNZ verwelkomen nieuw lid RvC

Padua en HBNZ verwelkomen nieuw lid RvC

Fotobijschrift: Cornelie van Bergenhenegouwen. Deze foto is gemaakt door Lilian Fotografie.
 

Cornelie van Bergenhenegouwen is per 12 januari 2023 toegetreden tot de raad van commissarissen (RvC) van woningstichting Sint Antonius van Padua. Met haar benoeming is de RvC van Padua weer op volle sterkte.

Cornelie is een ervaren directeur, bestuurder en adviseur in strategie- en organisatieontwikkeling. Zij studeerde Bedrijfskunde en volgde daarnaast diverse opleidingen zoals Mediation en Pensioenfondsmanagement. Zij bekleedde onder andere de functies directeur Strategie & Externe Betrekkingen bij de Sociale Verzekeringsbank en directeur Marketing & Communicatie bij REAAL Verzekeringen. Momenteel werkt Cornelie als hogeschooldocent op het vakgebied organisatiekunde, communicatie en public affairs. Daarnaast vervult ze verschillende nevenfuncties als lid van het bestuur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), lid van de raad van toezicht van Calibris Advies en RvC-lid van Rabobank Haarlem-IJmond.

Cornelie: ‘Het is de betrokken en laagdrempelige wijze waarop Padua werkt aan betrouwbare en kwalitatieve woonruimte, die me aanspreekt. In gesprek zijn met de huurders en stakeholders en samen goed en op tijd anticiperen op de veranderingen die plaatsvinden in de corporatiesector zijn daarbij belangrijk. In de functie als lid van de RvC van Padua bouw hier ik graag aan mee.’

Cornelie vervult, samen met Conny Heemskerk, de rol van huurderscommissaris bij Padua. De stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) heeft Cornelie voorgedragen voor deze rol. Sjaak Geerlings (voorzitter HBNZ): ‘We zien in Cornelie naast een stevige, ervaren toezichthouder ook een fijne sparringpartner voor de huurdersorganisatie en voor Anneke Allewijn, directeur-bestuurder van Padua. In de gesprekken bleek dat ze ook nog eens beschikt over een gezonde dosis humor.’

Padua en HBNZ kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. In de komende maanden zal Cornelie kennismaken met de organisatie en de partners in de zorg, de bouw, het sociaal-maatschappelijke veld, collega-woningcorporaties en de gemeente Noordwijk.

15 maart 2023
Corporaties Holland Rijnland tekenen gezamenlijk Regionale Realisatieagenda Wonen
Lees bericht
23 februari 2023
Condoleancebericht
Lees bericht