Organisatie

De HBNZ komt ongeveer iedere 4 weken bij elkaar voor overleg. Daarnaast is er ook regelmatig een extra overleg. Het dagelijks bestuur heeft ook ongeveer iedere 8 weken overleg met de woningstichting. Ieder bestuurslid volgt zelf nieuwe ontwikkelingen aangaande zijn/haar portefeuille en brengt opgedane kennis in op de overleggen. Op deze wijze trachten we onze kennis te vergroten waardoor we een gewaardeerde samenwerking- en overlegpartner kunnen zijn voor andere organisaties en instanties.

Woningstichting St. Antonius van Padua faciliteert de mogelijkheid voor het volgen van cursussen en het inhuren van bijv. een externe adviseur.

Dit zijn wij

Dit zijn wij

Middels de digitale huurdersenquete hebben 7 mensen aangegeven interesse te hebben voor deelname aan het bestuur. Er zijn nu 3 mensen toegevoegd aan het bestuur en bestaat sinds oktober 2020 uit:

Sjaak Geerlings, voorzitter

Leo Louwers, penningmeester

Joke van der Leek, secretariaat

Konstanze Mülstegen lid

Jan Roos lid