Organisatie

De HBNZ komt ongeveer iedere 6 weken bij elkaar voor overleg. Daarnaast is er ook regelmatig een extra overleg. Het dagelijks bestuur heeft ook ongeveer iedere 6 weken overleg met de woningstichting. Ieder bestuurslid volgt zelf nieuwe ontwikkelingen aangaande zijn/haar portefeuille en brengt opgedane kennis in op de overleggen. Op deze wijze trachten we onze kennis te vergroten waardoor we een gewaardeerde samenwerking- en overlegpartner kunnen zijn voor andere organisaties en instanties.

Woningstichting St. Antonius van Padua faciliteert de mogelijkheid voor het volgen van cursussen en het inhuren van bijv. een externe adviseur.

Dit zijn wij

Dit zijn wij

Het bestuur bestaat sinds begin 2018 uit:

Sjaak Geerlings, voorzitter

Jet de Jong, penningmeester

Leo Louwers, secretaris

.Jan Roos, vice-voorzitter

 

we zoeken nog een nieuw bestuurslid daar een vd bestuursleden zich in verband met drukke werkzaamheden heeft teruggetrokken. Als u belangstelling heeft of meer wilt weten over de functie, kunt u een mail sturen naar info@hbnz.nl of bellen met de secretaris 06-11728636