Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ)

Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) is er voor iedereen die een woning huurt van woningstichting Sint Antonius van Padua. Als onafhankelijke partij komt HBNZ op voor de belangen van huurders, treedt zij op namens huurders en adviseert zij de woningstichting.  

Lees meer over HBNZ

Nieuws

06 oktober 2022

Nieuw Sociaal Statuut Padua

Nieuw Sociaal Statuut Padua
Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft een nieuw Sociaal Statuut opgesteld. Op woensdagmiddag 5 oktober jl. is het document ondertekend door Sjaak Geerlings, voorzitter van de stichting HuurdersBelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) en Anneke Allewijn, directeur-bestuurder van woningstichting Sint Antonius van Padua.

In het Sociaal Statuut zijn de rechten en plichten van individuele huurders van Padua vastgelegd die te maken krijgen met sloop, renovatie of planmatig onderhoud van hun huurwoning. Dit kan een sociale huurwoning of vrijesector woning zijn. In het Statuut is de participatie van en de communicatie met huurders van groot belang. Huurders worden tijdig geïnformeerd en betrokken bij de plannen voor sloop, renovatie of planmatig onderhoud van hun woning.

Anneke Allewijn: “We kunnen ons goed voorstellen dat huurders die hiermee te maken krijgen al genoeg op zich af zien komen. Daarom is het goed om een Sociaal Statuut te hebben waarin is vastgelegd wat de rechten en plichten zijn, zowel van de huurders als van Padua.”

Het document is vastgesteld door het bestuur van Sint Antonius van Padua in samenspraak de gemeente Noordwijk, een jurist en de stichting HBNZ. Het Sociaal Statuut wordt jaarlijks herzien op basis van veranderende wet- en regelgeving.

16 november 2023
Achterbanvergadering 16 november 2023
Lees bericht
03 oktober 2023
HBNZ zoekt nieuwe bestuursleden
Lees bericht