Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ)

Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) is er voor iedereen die een woning huurt van woningstichting Sint Antonius van Padua. Als onafhankelijke partij komt HBNZ op voor de belangen van huurders, treedt zij op namens huurders en adviseert zij de woningstichting.  

Lees meer over HBNZ

Nieuws

21 oktober 2022

Drukbezochte achterbanvergadering

Drukbezochte achterbanvergadering
Het bestuur van de stichting HuurdersBelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) organiseerde op donderdagavond 20 oktober jl. een achterbanvergadering voor alle huurders van woningstichting Sint Antonius van Padua.

Naast ongeveer 90 huurders waren er vertegenwoordigers van Padua, de Raad van Commissarissen van Padua, de gemeente Noordwijk, de Woonbond en de stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) aanwezig. De avond werd gehouden in ontmoetingscentrum Puyckendam aan de Pilarenlaan in Noordwijkerhout. Huurders hadden vooraf de gelegenheid om aanvullende agendapunten of vragen voor de rondvraag in te dienen.

Aan de orde kwamen onder andere het werkplan van HBNZ, de betaalbaarheid, de huren van 2023, de resultaten van de enquête over leefbaarheid, de doorstroomadviseur, integratie, het energiespreekuur, de energiearmoede, de energietransitie en projecten (zowel nieuwbouw als renovatie). Tijdens de rondvraag werden de circa 25 ingediende vragen van de huurders beantwoord. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt gepubliceerd op de nieuwe website van HBNZ.

De reacties uit de zaal waren heel positief en de gegeven informatie werd als verhelderend en leerzaam beschouwd. De vergadering werd om 22.45 uur afgesloten, waarna er onder het genot van een drankje nog werd nagepraat. Voor volgend jaar staat naast de reguliere achterbanvergadering ook een themabijeenkomst gepland. 

16 november 2023
Achterbanvergadering 16 november 2023
Lees bericht
03 oktober 2023
HBNZ zoekt nieuwe bestuursleden
Lees bericht