Organisatie

De HBNZ komt ongeveer iedere 6 weken bij elkaar voor overleg. Daarnaast is er ook regelmatig een extra overleg. Het dagelijks bestuur heeft ook ongeveer iedere 6 weken overleg met de woningstichting. Ieder bestuurslid volgt zelf nieuwe ontwikkelingen aangaande zijn/haar portefeuille en brengt opgedane kennis in op de overleggen. Op deze wijze trachten we onze kennis te vergroten waardoor we een gewaardeerde samenwerking- en overlegpartner kunnen zijn voor andere organisaties en instanties.

Woningstichting St. Antonius van Padua faciliteert de mogelijkheid voor het volgen van cursussen en het inhuren van bijv. een externe adviseur.

Dit zijn wij

Dit zijn wij

Hier willen we graag foto's zien van de bestuursleden maar omdat we volop in een bestuurswissel zitten heeft dat weinig zin.

In de hoop dat we in de nabije toekomst hier een nieuw bestuur kunnen presenteren bij voorkeur komende uit zoveel mogelijk wijken, doen we het nu met een foto van de heilige Antonius van Padua naamgever; van de woningstichting en expert in het vinden van wat dan ook.