Wijkschouw De Zilk

04 april 2023
Wijkschouw De Zilk
In het kader van de gemaakte prestatieafspraken tussen de gemeente, Padua en HBNZ is er op woensdag 19 april a.s. om 13.00 uur een wijkschouw in de wijk De Zilk 1 in De Zilk. Deze wijk ligt ten westen van de Zilkerduinweg. Het startpunt is bij de Duinpan.

In de gemaakte prestatieafspraken wordt hier het volgende over geschreven:
De wijkschouw is één van de instrumenten die partijen inzetten voor een gebiedsgerichte aanpak. De wijkschouw heeft een signalerende functie voor het oplossen van sociale en fysieke problemen. Iedere corporatie voert jaarlijks minstens twee wijkschouwen uit. Huurders zijn in wijkschouwen de ogen en oren in de wijk. Partijen volgen de acties naar aanleiding van de wijkschouw op of wijken hier gemotiveerd vanaf. Zij beschouwen acties als een hard gegeven. Partijen evalueren uiterlijk twee maanden na de wijkschouw de stand van zaken en blijven de afronding van acties monitoren.

De wijkschouw wordt gehouden met vertegenwoordigers van de bewoners, de gemeente, Padua, HBNZ, Welzijn Noordwijk en de wijkagent. Ook wethouder Alois Eberharter is aanwezig.

Bewoners van de huurwoningen in de wijk worden door Padua uitgenodigd. Ook niet-huurders zijn van harte welkom. Zij kunnen zich opgeven bij Sjaak Geerlings via voorzitter@hbnz.nl. Kunt u niet aanwezig zijn bij de wijkschouw en heeft u verbeterpunten? Meld deze dan bij Sjaak Geerlings. U kunt eventuele meldingen voor de openbare ruimte ook indienen via www.fixi.nl of via de app Fixi.

Van deze wijkschouw wordt een verslag met foto’s gemaakt en worden verdere acties ondernomen. Waar mogelijk worden meldingen gelijk gedaan via Fixi (zie ook www.fixi.nl).

In oktober wordt er een wijkschouw gehouden in Mossenest 2 in Noordwijkerhout.

Lees ook…

20 december 2023
Huurders, gemeente en corporaties slaan opnieuw handen ineen
Lees bericht
14 december 2023
Achterbanvergadering 16 november 2023
Lees bericht