Uitnodiging achterbanbijeenkomst 20 oktober

02 oktober 2022
Uitnodiging achterbanbijeenkomst 20 oktober

Het bestuur van de stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) nodigt hierbij alle huurders van woningstichting Sint Antonius van Padua uit voor een achterbanvergadering.

Wanneer:            Donderdag 20 oktober 2022

Aanvang:             20.00 uur, zaal open vanaf 19.15 uur

Einde:                  Circa 22.30 uur

Waar:                   Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 in Noordwijkerhout

Gespreksleider:   Marije Pruis

Op de achterbanvergadering van oktober 2021 zijn vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen vindt u op onze website www.hbnz.nl onder Info/Nieuws/Achterbanvergadering. Op deze site vindt u ook de statuten, het werkplan, de bestuurssamenstelling etc. De Woonbond, vertegenwoordigd door Suzanne Schuitemaker, is op deze vergadering aanwezig.

Agenda

 1. Opening
 2. Werkplan HBNZ
  Toelichting Jan Roos (bestuurslid)
 3. Leefbaarheid
  Woonbelevingsonderzoek - toelichting Suzanne van Eeden (afdeling Wonen Antonius van Padua)
 4. Betaalbaarheid
  Huren 2023 - toelichting Anneke Allewijn (directeur-bestuurder Antonius van Padua)
 5. Doorstroomadviseur
  Toelichting Anita Heemskerk (doorstroomadviseur Stek en Antonius van Padua)
 6. Energie
  Energiespreekuur - toelichting Sjaak Geerlings (voorzitter HBNZ)                            
 7. Projecten
  Toelichting Cock van Leeuwen (manager Vastgoed Antonius van Padua)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting


Heeft u agendapunten van algemeen belang (voor alle huurders), dan kunt u deze vermelden bij uw aanmelding. Persoonlijke huurdersvragen kunt u na de vergadering aan een van de medewerkers van de afdeling Wonen stellen.

Consumpties
Op deze avond zijn koffie en thee gratis. U krijgt twee consumptiemunten per persoon.

Aanmelden
Omdat wij graag willen weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn, vragen wij u zich aan te melden. Dit kan op de volgende manieren:

 1. Via het invulformulier op de website www.hbnz.nl
 2. Via een e-mail aan info@hbnz.nl
 3. Via het invullen en inleveren van de invulstrook bij de secretaris: Joke van der Leek Kornoeljelaan 27, 2211 NE Noordwijkerhout


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van HBNZ,

Sjaak Geerlings
Voorzitter


Lees ook…

23 november 2022
Gratis spreekuur energiecoach
Lees bericht
16 november 2022
Verslag achterbanbijeenkomst
Lees bericht