Tweede klantenpanel Padua en HBNZ

16 februari 2023
Tweede klantenpanel Padua en HBNZ

In juni 2022 benaderden woningstichting Sint Antonius van Padua en de stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) de huurders voor een woonbelevingsonderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het landelijke kennis- en kwaliteitscentrum KWH. Opvallend was dat maar liefst 63% van de deelnemers aangaf in de toekomst over één of meer onderwerpen mee te willen denken met Padua en HBNZ. Daarom zijn er klantenpanels georganiseerd. Na een eerste succesvolle bijeenkomst in december 2022 vond op donderdag 2 februari jl. het tweede klantenpanel plaats. De thema’s waren leefbaarheid en participatie.

Huurders van 15 verschillende adressen kwamen samen in de kleine zaal van de Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam (SOP) aan de Pilarenlaan. Na een welkomstwoord van Anneke Allewijn (directeur-bestuurder van Padua) en een korte introductie door Chris Romijn (bestuurslid bij HBNZ), vertelde Stephanie Smeltink (woonconsulent bij Padua) meer over de resultaten van het woonbelevingsonderzoek. Maar liefst 421 (29%) van de aangeschreven huurders hebben deelgenomen. Met deze respons zijn beide opdrachtgevers zeer tevreden.

Tijdens de bijeenkomst werden er verschillende vragen gesteld aan het klantenpanel, zoals ‘Kent u uw buren?’, ‘Vindt u het spannend om contact te leggen met nieuwe mensen in de buurt?’ en ‘Neemt u deel aan een straat- of buurtapp of belcirkel?’. Sommige huurders gaven aan dat ze Roy van Schie, sociaal makelaar bij Welzijn Noordwijk, als een belangrijke schakel zien bij de verbinding met de omgeving. Padua werkt dan ook nauw samen met Welzijn Noordwijk.Bewonerscommissie
Een bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle bewoners van een of meer dicht bij elkaar gelegen wooncomplexen of woningen. Padua gaf aan dat er op dit moment helaas geen formele bewonerscommissies zijn, terwijl deze wel gewenst zijn. Als gesprekspartner van Padua heeft een bewonerscommissie, als ze 24 of meer woningen vertegenwoordigt, het recht op informatie, overleg en advies. Daarnaast kan ze ook activiteiten organiseren. Voor het oprichten van een bewonerscommissie is een rol weggelegd voor zowel HBNZ als de bewoners. Padua kreeg de tip om hierover actief te communiceren met alle betrokkenen.

Wijkschouw
Sinds 2021 organiseert Padua twee keer per jaar een wijkschouw in samenwerking met HBNZ, de gemeente en de politie. Bewoners krijgen vooraf een uitnodiging voor een rondwandeling door de wijk. De deelnemers gaan samen op zoek naar verbeterpunten. Alle aanwezigen waren het eens over het nut van een wijkschouw. Padua vindt het jammer dat weinig huurders reageren op de uitnodiging. Aanwezigen gaven de tip om creatief te zijn en actieve huurders te benaderen, bijvoorbeeld de ambassadeurs van een Lief & Leedstraat. De eerstvolgende wijkschouw vindt plaats in april in De Zilk.

Veiligheid
Rondom de stelling ‘Ik voel mij veilig in mijn buurt’ kwamen er zowel tips als vragen. Naar aanleiding van de vraag om een brandoefening te organiseren in wooncomplexen zal Padua contact opnemen met de brandweer. Padua verzocht de huurders om eventuele zorgen over brandveiligheid van de woonomgeving vooral te delen. De huurders vroegen Padua om extra informatievoorziening in het kader van brandveiligheid.

Padua heeft een voortrekkersrol als het gaat om het woongenot van de huurders. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij alle betrokken partijen samen moeten optrekken. Elkaar goed kennen en rekening houden met elkaar vormen de basis. De conclusie van de avond was dat het best goed gaat met de veerkracht en de draagkracht van de wooncomplexen/-wijken in Noordwijkerhout en De Zilk. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Deze nemen Padua en HBNZ mee in het opstellen en uitvoeren van hun plannen.


Lees ook…

20 december 2023
Huurders, gemeente en corporaties slaan opnieuw handen ineen
Lees bericht
14 december 2023
Achterbanvergadering 16 november 2023
Lees bericht