De woningwet per 1 januari 2022

11 april 2022
De woningwet per 1 januari 2022

De wet ‘Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet’ heeft als doel om de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet te verbeteren. Ook wordt maatwerk beter mogelijk, komt er ruimte voor meer risicogericht toezicht en worden de administratieve lasten beperkt. Om dit te bereiken zijn onnodige details en regels geschrapt, is de stapeling van waarborgen weggenomen, en zijn regels vereenvoudigd en verduidelijkt. Deze wijzigingswet maakt het voor toegelaten instellingen beter mogelijk om hun maatschappelijke taken te vervullen.

 


Lees ook…

23 november 2022
Gratis spreekuur energiecoach
Lees bericht
16 november 2022
Verslag achterbanbijeenkomst
Lees bericht