Corporaties Holland Rijnland tekenen gezamenlijk Regionale Realisatieagenda Wonen

15 maart 2023
Corporaties Holland Rijnland tekenen gezamenlijk Regionale Realisatieagenda Wonen
De 14 woningcorporaties in de regio Holland Rijnland zetten woensdag 14 maart jl. hun handtekening onder de Regionale Realisatieagenda Wonen – Regio Holland Rijnland. Ook Holland Rijnland Wonen (HRW) de koepelorganisatie van de betrokken corporaties tekende de realisatieagenda. Hierin maken Rijk, provincie, de gemeenten, HRW en de 14 corporaties in Holland Rijnland afspraken met elkaar om de woningproductie te verhogen en te versnellen. Met de realisatieagenda zetten zij gezamenlijk in op meer betaalbare woningen in de regio, in het bijzonder meer sociale huurwoningen.

Chrétien Mommers, voorzitter van Holland Rijnland Wonen: “Er liggen nu goede afspraken zoals de verantwoordelijkheid van de overheid voor bouwlocaties, een versnellingstafel voor concrete problemen en planmonitoring. Dat is nodig voor alle woningzoekenden in de regio. De eerstvolgende stap is nu om samen meer duidelijkheid te krijgen over de locaties en de aantallen. Als we in 2030 het afgesproken aantal woningen willen opleveren, moeten we nu snel aan de slag!”

In het hele land worden sinds december regionale woondeals en realisatieagenda’s ondertekend. Deze zijn de doorvertaling van de Nationale Prestatieafspraken en de Provinciale woningbouwafspraken 2022-2030, naar regionaal niveau. Op andere plekken in het land tekenen de corporaties een ondersteuningsverklaring. In de regio Holland Rijnland tekenen de corporatiebestuurders en ook de directeur van de koepelorganisatie de afspraken zelf. Daarmee laten de corporaties zien grote waarde te hechten aan het versnellen van de woningbouw. En ze bevestigen hiermee gezamenlijk aan de lat te staan voor de nieuwbouwopgave in de regio.

Jan Hoek, sinds 1 februari directeur van Holland Rijnland Wonen, legt uit: “De opgave is groot. De corporaties in dit werkgebied zien een nog grotere opgave dan de gemeenten. Door ook als koepel de afspraken te ondertekenen maken we onze onderlinge solidariteit zichtbaar. In praktijk betekent dat, dat wanneer de ene corporatie een nieuwbouwontwikkeling door omstandigheden niet op kan pakken, de andere 13 klaar staan om bij te springen.”

Stevige stap vooruit
Eerder deden de corporaties een bod om 13.000 betaalbare woningen te realiseren tot 2030. Daarbij ging het voornamelijk om sociale huurwoningen. De Regionale Realisatieagenda Wonen kent een lagere inzet van ruim 9.000. De corporaties vinden dat jammer. Chrétien Mommers: “In onze regio kunnen jongeren, maar ook gezinnen en ouderen, al een aantal jaren geen betaalbare en goede woning vinden. En dan hebben we ook nog steeds meer mensen die uit de opvang komen, bij vrienden slapen of op de camping. Hierdoor neemt de druk op onze sociale huurwoningen alleen maar toe. We zien ook dat er gemeenten zijn die in hun woningvoorraad de 30% sociale huurwoningen niet halen. De ambitie van HRW voor de realisatieagenda was om in 2030 een woningvoorraad te hebben die voor 30% bestaat uit sociale huurwoningen. Toch zetten wij onze handtekening onder de realisatieagenda, omdat we die zien als een stevige stap vooruit.”

Corporaties blijven inzetten op het vergroten van de voorraad sociale huurwoningen en het terugdringen van de wachtlijsten: bij de Regionale Woonagenda Holland Rijnland, aan de versnellingstafels en bij de invoering en uitvoering Wet Versterking Regie Volkshuisvesting.

Lees ook…

20 december 2023
Huurders, gemeente en corporaties slaan opnieuw handen ineen
Lees bericht
14 december 2023
Achterbanvergadering 16 november 2023
Lees bericht