« Terug naar het overzicht
Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur

Helaas heeft onze vicevoorzitter Jan Roos om privé redenen moeten besluiten om zijn functie neer te leggen.

Wij willen Jan bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren vooral voor zijn inbreng bij het tripartite overleg met de Gemeente en de Woningstichting en bij het tot stand komen van de prestatie afspraken.

Het bestuur bestaat nu uit,

Sjaak Geerlings, voorzitter

Joke van der Leek, secretaris

Leo Louwers, penningmeester

Konstanze Mulstegen, lid

Ernst Lourenburg, lid

Sjaak Geerlings