Nieuwsbrief augustus 2022

Nieuwsbrief augustus 2022

Bij deze de allernieuwste nieuwsbrief van augustus 2022!

Lees meer »
HBNZ werkplan 2022

HBNZ werkplan 2022

Bijgaand het nieuwe werkplan voor 2022

 

 

Lees meer »
De woningwet per 1 januari 2022

De woningwet per 1 januari 2022

Aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie van de Woningwet 2015

https://www.hbnz.nl/bestanden/De_vernieuwde_Woningwet_vogelvlucht.pdf

Lees meer »
800 Euro energietoeslag voor lage inkomens

800 Euro energietoeslag voor lage inkomens

€800 energietoeslag voor lage inkomens


De overheid heeft de eenmalige energietoeslag voor de hoge gasprijzen voor mensen met een laag inkomen opgehoogd van €200 naar €800. Bijstandsgerechtigden ontvangen dit bedrag automatisch. Voor andere groepen geldt dat niet: zij moeten zich melden bij hun gemeente. Dat geldt ook voor gepensioneerden met alleen AOW en zelfstandigen met een laag inkomen.
 

Lees meer »
Definitief renovatie Zeeburg

Definitief renovatie Zeeburg

Goed nieuws. Het definitieve ontwerp voor het vernieuwen van de straten, pleinen, veldjes en perkjes in Zeeburg is gereed.

Daarmee ronden we een intensief traject af. In het afgelopen jaar bent u op drie momenten verdeeld over het jaar uitgenodigd om hierover mee te denken. Honderden wijkbewoners dachten mee. Er zijn veel ideeën en reacties opgehaald. Al deze reacties en ideeën zijn steeds verwerkt en waar mogelijk is het ontwerp van Zeeburg aangepast.

https://www.hbnz.nl/bestanden/220202_4_brief_DO_gereed.docx

Lees meer »
Prestatieafspraken - Noordwijk 2022-2025

Prestatieafspraken - Noordwijk 2022-2025

De nieuwe prestatieafspraken 2022 - 2025

Bijgaand de link naar het bericht dat de gemeente Noordwijk heeft geplaatst in verband met de ondertekening van de Prestatieafspraken.

https://www.noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Over_ons/Nieuws/Prestatieafspraken_2022_2025

 

 

Lees meer »
Verduurzaming Guldemond

Verduurzaming Guldemond

Brochure verduurzaming woningen Guldemond

Lees meer »
Achterban vergadering

Achterban vergadering

Alle antwoorden op de vragen van de achterbanvergadering 2021

 

 

Lees meer »
Renovatie Zeeburg plattegrond

Renovatie Zeeburg plattegrond

Zitten we op de goede weg?

Bekijk het goed, dit is de renovatie van Zeeburg!

 

Lees meer »
Achterbanbijeenkomst 27 oktober

Achterbanbijeenkomst 27 oktober

Op 27 oktober weer sinds lange tijd een achterbanbijeenkomst!

Wilt u meer te weten komen over huren, besparingen leefbaarheid van uw buurt?

Kom dan naar deze interessante bijeenkomst met belangrijke sprekers!

Lees meer »
Nieuwsbrief augustus 2021

Nieuwsbrief augustus 2021

Een nieuwe nieuwsbrief met wetenswaardigheden!

Lees meer »
Maak een afspraak met een energiecoach

Maak een afspraak met een energiecoach

Houdt u van een besparing op uw levensonderhoud?

Neem dan een energiecoach in de arm!

Deze komt bij u langs en geeft waardevolle tips!

Maak een afspraak via bespaarafspraak.nl/noordwijk

Lees meer »
Aankondiging bestuurswissel

Aankondiging bestuurswissel

Bestuurswissel St. Antonius van Padua

Noordwijkerhout, 25 juni 2021
Betreft: Bestuurswissel


Geachte relatie,


Met deze brief informeer ik u over de aankomende bestuurswisseling bij Woningstichting Sint Antonius van Padua (kort: Padua). Als lokale woningcorporatie in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk hechten wij bijzonder veel waarde aan ons netwerk van maatschappelijke partners en leveranciers. Aangezien onze bestuurder mede het gezicht van Padua is, nemen we de tijd om deze ontwikkeling bij u onder de aandacht te brengen.
Felicitaties
Met ingang van 1 september 2021 treedt de bestuurder van Padua toe tot een bestuur elders in onze sector, in een andere woningmarktregio. Uiteraard respecteren wij de beslissing van Merlien Welzijn om een volgende carrièrestap te maken en wensen wij haar veel werkgeluk in deze nieuwe functie.
Naar een nieuw bestuur
Tegelijkertijd betekent dit dat de Raad van Commissarissen als werkgever van de bestuurder, een aantal stappen zal zetten om te voorzien in een nieuw boegbeeld van onze organisatie. In de komende periode zoeken wij zowel een bevlogen nieuwe bestuurder en een bij Padua passende tijdelijke invulling. Te zijner tijd informeren wij u over de nieuwe (interim-) bestuurder. Onze activiteiten, ook in ons netwerk, zullen doorgang vinden conform planning.

Vriendelijke groet,

namens de RvC
mr. Ron Nulkes, voorzitter
Forum 5
2211 LV Noordwijkerhout
T.0252 34 31 00
www.ws-padua.nl
info@ws-padua.nl

Lees meer »
Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur

Jan Roos verlaat het bestuur

Lees meer »
woning Remmerswaalstraat als proefwoning verduurzaamd

woning Remmerswaalstraat als proefwoning verduurzaamd

In 2020 is een proefwoning aan de Remmerswaalstraat verduurzaamd.

De resultaten hiervan vindt u hier:

 

Lees meer »
Werkplan HBNZ

Werkplan HBNZ

Bijgaand het werkplan wat door HBNZ uitgevoerd gaat worden in 2021.

Wij zijn de belangenbehartiger van huurders en woningzoekenden in Noordwijkerhout en De Zilk, met name betreffende sociale huurders van St. Antonius van Padua.

Lees meer »
Taakverdeling binnen het bestuur

Taakverdeling binnen het bestuur

De taakverdeling is een feit!

We gaan er mee aan de slag, leuke uitdaging!

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. contacten met bewoners- en activiteitencommissies, contacten met bewoners, duurzaamheid van uw woning en de energietransitie.

Lees meer »
Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Op de valreep naar 2021 nog even een nieuwsbrief met allerlei wetenswaardigheden en nieuwtjes.

Onze vorige nieuwsbrief dateert van al weer van bijna een halfjaar geleden. 

Hopelijk bent u gezond en kunnen we allemaal op een goed 2021 vooruit gaan zien. 

Wij hebben in de tussentijd niet stil gezeten, zoals uit de inhoud blijkt. Mocht u vragen en/of aanmerkingen hebben, laat het ons gerust weten.

Lees meer »
Zuinig met energie(en uw portemonnee)

Zuinig met energie(en uw portemonnee)

13 energiecoaches kunnen u helpen bij energievraagstukken (o.a. hoge energierekening, zonnepanelen).

Lees meer »
De Groene Uitdaging

De Groene Uitdaging

De Groene Uitdaging is hét duurzame platform voor, door en met inwoners van de Duin- en Bollenstreek. Vol met positieve verhalen en inspiratie over wat je zelf kunt doen op het gebied van duurzaamheid, groen en het klimaat. 

https://www.degroeneuitdaging.nl/

Lees meer »
Duurzaam Noordwijk(erhout)

Duurzaam Noordwijk(erhout)

Nieuwsbrief Duurzaam Noordwijk

Meld je nu nog aan voor de nieuwsbrief Duurzaam Noordwijk.

https://noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Duurzaam/Nieuwsbrief_Duurzaam_Noordwijk

Lees meer »
reactie woonvisie

reactie woonvisie

Reactie van HBNZ op woonvisie

Lees meer »
Woonvisie 2020-2030

Woonvisie 2020-2030

Lees meer »
Uitslag diditale huurders enquete

Uitslag diditale huurders enquete

Hierbij de uitslag van de huurders enquete welke door vele huurders is ingevuld, hiervoor onze dank!

Lees meer »
Nieuwsbrief juli 2020

Nieuwsbrief juli 2020

 

Nieuwsbrief aan alle huurders van de Woningstichting Sint Antonius van Padua juli 2020

Onze vorige nieuwsbrief dateert van al weer van bijna een jaar geleden. Door de coronaperikelen heeft de nu voorliggende nieuwsbrief wat vertraging opgelopen.

Hopelijk bent u de crisis goed doorgekomen. Gelukkig gaat alles weer een klein beetje zijn normale gang en hopelijk komt er geen tweede golf.

Wij hebben in de tussentijd niet stil gezeten, veel vergaderd en overleg gehad, meestal virtueel, dat was best wel even wennen!

 

Enquête

Zoals al eerder afgesproken wordt er door HBNZ een digitale enquête onder zijn achterban gehouden, oorspronkelijk was de bedoeling om deze in combinatie met de enquête van Woningstichting Sint Antonius van Padua te houden, maar dat sloot niet helemaal op elkaar aan.

De enquête is in samenwerking met Adviesbureau van Companen (een adviesbureau voor de woningmarkt en leefomgeving) opgesteld en heeft u inmiddels ontvangen.

De punten waar u op kunt regeren zijn onder meer, bewonersparticipatie, energietransitie, leefbaarheid (de wijkschouw) en de achterbanbijeenkomst.

Bent u niet in het bezit van een computer of internet dan kunnen wij u helpen met een papieren exemplaar, neem in dat geval even contact met ons op, info@hbnz.nl of tel. 0622559225

 

Ondernemingsplan

De afgelopen maanden heeft de Woningstichting Sint Antonius van Padua hard gewerkt aan het opstellen van een ondernemingsplan voor de Woningstichting Sint Antonius van Padua voor de komende jaren. HBNZ heeft hier een actieve rol in gespeeld. Wij zijn bij alle stappen betrokken geweest en hebben ook punten aangedragen ter verbetering van het plan. Zo hebben wij met name ingezet op het zo concreet mogelijk maken van de acties zodat die ook goed gevolgd kunnen worden. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de formulering van de visie aangepast is.

Het ondernemingsplan is in middels goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en in werking gesteld, nadat wij net als de OR van de Woningstichting Sint Antonius van Padua, hier een positief advies op gegeven hebben.

In september is een strategie dag gepland om een eerste aanzet te geven tot verdere uitwerking van de uitgangspunten van het ondernemingsplan, hierbij zijn aanwezig HBNZ, de RvC, de OR en het MT. Zo wordt het plan steeds verder concreet gemaakt.

 

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen van Sint Antonius van Padua bestaat uit vijf leden

Twee van de commissarissen worden op voordracht van HBNZ gekozen

Een van hen, Steffen Ruigrok, is in januari 2021 aftredend.

We zijn inmiddels gestart met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe commissaris, in diverse media heeft een advertentie gestaan waarop gereageerd kon worden.

Maar liefst 31 kandidaten hadden zich aangemeld, waar inmiddels 4 kandidaten uit geselecteerd zijn en waar eind augustus gesprekken mee gevoerd zullen gaan worden, aan het eind van dit jaar zal na het volgen van allerlei (o.a. wettelijke) procedures de nieuwe commissaris benoemd gaan worden.

De definitieve voordracht geschiedt door HBNZ waarna de RvC accordeert.

Bij onze voordracht letten wij met name goed op het profiel van de commissaris. Hij of zij moet goed in staat zijn om het huurdersbelang goed te vertegenwoordigen. Daarnaast letten wij op diens persoonlijkheid. Het moet een persoon zijn die gemakkelijk te benaderen moet zijn en die ook in een dorpse setting past.

De selectiecommissie bestaat uit Jan Roos en Sjaak Geerlings namens HBNZ, Ron Nulkes en Connie Heemskerk namens de RvC met ondersteuning van Marije Pruis als bestuurssecretaris.

Over de RvC kunt u meer lezen op https://www.ws-padua.nl/Meer-informatie/Over-AvP/Organisatie


Overleg Gemeente

Dit jaar wordt er 4 keer overleg gevoerd tussen de Gemeente Noordwijk, de Woningstichting Sint Antonius van Padua en HBNZ, dit noemen wij het Tripartite overleg. Dit is een overlegvorm die voortvloeit uit de overlegwet en die regelt dat genoemde partijen volwaardig met elkaar om de tafel gaan.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere, de Woonvisie, nieuwbouwplannen, de prestatieafspraken, de wijkschouw, wonen met zorg, duurzaamheid enz.

Hadden wij voorheen te maken met Dennis Salman als wethouder, is dat nu door de recente wijzigingen Theo Alkemade geworden die de portefeuille van Dennis Salman heeft overgenomen. Wethouder Sjaak van den Berg blijft aanschuiven voor duurzaamheid. Tevens is hij kernwethouder voor Noordwijkerhout en is hij ook betrokken bij het opzetten van nieuwe bouwstromen.

 

Wijkschouw

De bedoeling is dat we in de tweede helft van 2020 gaan starten met de wijkschouw, eerst in Zeeburg.

Vertegenwoordigers van de gemeente bijv. de wijkregisseur, de woningstichting, de politie, HBNZ en de bewoners, maken een rondje door de wijk en kijken of er problemen of verbeteringen zijn ten aanzien van de leefbaarheid, veiligheid, etc.

Hiervan wordt verslag gemaakt en er worden prioriteiten gesteld.

Er is budget om eventuele aanpassingen of verbeteringen op te pakken.

In de enquête vindt u hier meer over.

Heeft u interesse om hierin mee te doen of heeft u andere belangrijke punten die van belang zijn in uw wijk neem dan contact met ons op.

 

Achterbanvergadering

Zoals afgesproken willen we aan het eind van het jaar nog een achterban bijeenkomst houden, mocht dat door de corona maatregelen niet kunnen, dan schuiven we dat door naar een later tijdstip.

Voor de locatie hebben we gekozen voor De Duinpan.

Zie ook de enquête.

 

Bewonerscommissies en Activiteiten commissies.

De Bewonerscommissie Robijnstaete i.o. heeft om diverse redenen geen consensus met AvP kunnen bereiken over een definitieve status, dat vinden wij heel jammer en hopen dat dat nog een keer ten goede keert.

Er worden echter wel allerlei activiteiten georganiseerd, zoals jeu de boules etc. ook worden in Robijnstaete Zuid regelmatig activiteiten georganiseerd door een activiteitencommissie onder leiding van Ida Roos, waarbij ook veel aandacht wordt geschonken aan de oudere medebewoners.

De bewonerscommissie van Puyckendam is onder de bezielende leiding van Jan van Gijlswijk volop in overleg met Sint Antonius van Padua over de definitieve status. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. Wij merken dat nog meer bewoners een bijdrage zouden willen leveren aan prettig wonen, maar dat niet altijd via een formele commissie willen doen. Daarom besteden we hier aandacht aan in onze enquête. Informele vormen van participatie zijn net zo belangrijk als formele vormen.

In de complexen Forum, Akelei, Clemenshof en zoals gezegd Robijnstaete zijn activiteitencommissies werkzaam.

 

Nieuwbouw

Eindelijk wordt er weer gebouwd, op de Bavo en hopelijk op korte termijn in De Zilk en de Schippersvaartweg. 14 juli beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan van het Zilt. Verwacht wordt dat dit als hamerstuk behandeld wordt.

Inmiddels is bekend dat de Raad van State de bezwaren van omwonenden tegen het plan aan de Schippersvaartweg heeft afgewezen.

Zoals u in de kranten al heeft kunnen lezen zijn er ontwikkelingen gaande voor tijdelijke woningen op de voormalige locatie De Zeestroom aan de Hoogstraat.

Kortom, we zijn weer volop bezig.

Meer informatie vindt u op de volgende links,

https://www.ws-padua.nl/bestanden/Nieuwsbrief_Padua_Juni_2020.pdf

https://www.ws-padua.nl/nieuws/bouw-45-wooneenheden-aan-de-schippersvaartweg

https://www.ws-padua.nl/Meer-informatie/Algemene-informatie/Nieuwbouwprojecten

 

Website HBNZ

Op onze website http://www.hbnz.nl vindt u verdere informatie over HBNZ en links naar belangrijke andere websites.

 

Klachtencommissie

Heeft u een klacht en komt u er met de Woningstichting niet uit dan kunt u uw klacht melden bij de klachtencommissie, nadere verwijzing hiernaar vindt u op de website van Woningstichting Sint Antonius van Padua https://www.ws-padua.nl/Meer-informatie/Algemene-informatie/Klachten

 

Bestuur

Ons bestuur bestaat op dit moment uit 4 bestuursleden en wij zoeken nog 1 of 2 bestuursleden (eventueel specifiek op een onderwerp), een heel interessante job!

Zie ook de enquête.

Heeft u interesse of vragen hierover dan kunt u mij mailen.

 

Vakantie

Misschien heeft u al vakantie, blijft u thuis, in Nederland of toch naar het buitenland, wat u ook doet een fijne vakantie toegewenst.

 

Heeft u opmerkingen, vragen of tips dan kunt u ons altijd benaderen via onderstaand

E-mailadres.

 

Tenslotte wens ik u het allerbeste, en een mooie zomer!

 

Namens het bestuur van HBNZ,

 

Sjaak Geerlings

Voorzitter

info@hbnz.nl

Lees meer »
samenwerkingsmanifest

samenwerkingsmanifest

Padua en HBNZ tekenen Samenwerkingsmanifest

Lees meer »
Ook Sint Antonius van Padua betaalt gigantisch veel aan de belasting

Ook Sint Antonius van Padua betaalt gigantisch veel aan de belasting

Woningcorporaties klagen massaal over 'onnodig spekken staatskas'

Lees meer »
nieuwsbrief juli 2019

nieuwsbrief juli 2019

Aan alle huurders (onze achterban) van Sint Antonius van Padua

 

Onze vorige nieuwsbrief dateert van begin april, inmiddels bijna drie maanden verder is er heel wat gebeurd.

Lees meer »