« Terug naar het overzicht
GEZOCHT

GEZOCHT

Door een samenloop van omstandigheden blijven er van het huidige bestuur nog maar twee leden over. Daarom zoeken we op korte termijn meerdere nieuwe bestuursleden waaronder een voorzitter en een secretaris.

Wat wordt er van een bestuurslid verwacht?

Ten eerste bent u huurder van een woning van woningstichting St. Antonius van Padua.

U hecht waarde aan een goede woning en prettige woonomgeving voor u zelf maar ook voor anderen en wil zich daar ook voor inzetten.

U beschikt over voldoende vrije tijd om regelmatig te vergaderen en u ziet het zitten om zich te verdiepen in één of meer aspecten die nauw samenhangen met beleid en uitwerking van het sociaal woningbouwbeleid binnen de gemeente (bijv. duurzaamheid, leefbaarheid).

Voor het lezen van officiële, vaak ambtelijke stukken is een goede beheersing van de Nederlandse taal wel noodzakelijk.

Van de nieuwe secretaris wordt verwacht dat hij/zij de vergadering notuleert, brieven kan opstellen en alle officiële stukken archiveert.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij de vergadering leidt, samen met de secretaris de vergadering samenstelt en daar waar gewenst dan wel noodzakelijk is als officieel vertegenwoordiger van de HBNZ naar buiten treedt. Daarom zou het prettig zijn indien de voorzitter zo nu en dan tijd overdag beschikbaar heeft.

HBNZ vergadert gemiddeld iedere 6 weken (in de avonduren)m.u.v. de zomervakantie. In het voorjaar en in het najaar is er vaak een extra overleg, samenhangend met beleidzaken waarvoor onze instemming wordt gevraagd.

Nieuwsgierig geworden? Meld U zich dan aan via het contactformulier. Wij gaan graag met U in gesprek.