Wie of Wat is HBNZ ?

 

Huurderbelangen Noordwijkerhout—De Zilk is een stichting die de belangen behartigt van huurders in Noordwijkerhout en De Zilk.

Het bestuur van HBNZ bestaat uit vertegenwoordigers (allen huurder) uit Noordwijkerhout en De Zilk.

 

 HBNZ is een volwaardige gesprekspartner van Woonstichting St. Antonius van Padua en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de corporatie.

 

Bij invoering van de nieuwe woningwet zijn we ook een volwaardige partij bij het maken van de verplichte prestatieafspraken met de gemeente en de corporatie.